top of page
Greyscale Landscape

ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ!

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਤੁਰਕੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੋਈ ਦਸਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

 

ਆਪਣੇ ਲੇਖ, ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖੋ. ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ.

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ.

bottom of page